Wyniki Banku

 

 

Norma nadzorcza

Stan na
31.12.2014r.

Stan na
31.12.2015r.

Stan na
31.12.2016r.

Suma bilansowa netto

brak

64.409 tys. zł

72.120 tys. zł

84.371 tys. zł

Wynik finansowy netto

brak

960 tys. zł

602 tys. zł

389 tys. zł

Fundusze własne netto (w tym wynik finansowy netto w trakcie zatwierdzania)

min. wartość 1.000 tys. euro

9.391 tys. zł
  2.203 tys. euro*

9.898 tys. zł
  2.323 tys. euro**

10,180 tys. zł

2.301

tys. euro***

Współczynnik wypłacalności

min. wartość 8%

17,86%

19.23%

18,76%

Współczynnik płynności

min. wartość 20%

24%

28%

30%

 

 * wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu 31.12.2014 r.; 1 euro =4,2623  zł
** wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu 31.12.2015 r.; 1 euro = 4,2615 zł
*** wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu 31.12.2016 r.; 1 euro = 4,4240 zł

 

pdfOpinia niezależnego Biegłego Rewidenta za rok obrotowy 2016

 

pdfInformacja dotycząca adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Łobżenicy podlegająca ujawnieniom wg stanu na dzień 31.12.2015r.

 

pdfBilans Banku sporządzony na dzień 31.12.2016r.

 

pdfPozycje pozabilansowe na dzień 31.12.2016r.

 

pdfRachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2016r.

 

pdfZestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2016r.

 

pdfRachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

«
»
NBP
2019-06-25
USD
3.7376
0.04%
EUR
4.2554
0.04%
CHF
3.8308
0.13%
GBP
4.7704
0.31%
NBP
2019-06-24
USD
3.7360
-0.91%
EUR
4.2538
-0.20%
CHF
3.8259
-0.32%
GBP
4.7558
-0.50%
NBP
2019-06-21
USD
3.7705
-1.05%
EUR
4.2622
-0.12%
CHF
3.8381
0.59%
GBP
4.7799
-0.19%
NBP
2019-06-19
USD
3.8104
0.02%
EUR
4.2673
0.10%
CHF
3.8157
0.15%
GBP
4.7888
0.32%
NBP
2019-06-18
USD
3.8097
0.28%
EUR
4.2631
0.08%
CHF
3.8099
0.23%
GBP
4.7736
-0.18%
Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49 Copyright © 2016 by BS Łobżenica

Please publish modules in offcanvas position.